kiemelt akciónk
Tároló, szárító támogatás Agroázis
Terménytároló és szárító támogatás
2021.06.01.

Társadalmi egyeztetésre megjelent a terménytároló és szárító támogatás 2021 évre tervezett kiírása.

A részletes kiírást itt lehet megtalálnia "Kapcsolódó dokumentumok" pdf megnyitásával, de kivonatosan összefoglaltuk és mi is mellékeltük a felhívást, ami alul a "Letölthető állományok" címszó alatt megnyitható.

VP2-4.1.7-21

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

Tervezet társadalmi egyeztetésre

 • A támogatási kérelem benyújtása:

2021.08.02-től 2021.09.26-ig, vagy forráskimerülésig. Az első értékelési szakasz zárása: 2021.08.15.

 •  Támogatást igénylő kritériumai:

Mezőgazdasági termelő, aki a pályázat beadását megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett, és árbevételének legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 • A támogatás forrása, mértéke, összege

A rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 100 millió, maximum 1 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke:

1) Közép-Magyarországi Régióban (Pest megye): 40 %

2) Közép-Magyarországi Régión kívül: 50 %

Fiatal mezőgazdasági termelőnek 10 %-kal megemelt támogatás.

Kollektív projekt esetén 10 %-kal megemelt támogatás.

 • Önállóan támogatható tevékenységek bemutatása

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók, technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

 1. Terményszárítók létesítése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagosszárítók).
 2. Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.
 3. Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása:

- anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű (statikus és mobil) raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) beszerzése, létesítése vagy felújítása (az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, és a targoncák beszerzése önállóan nem támogatható tevékenységcsoportba tartozik)

- porleválasztás gépeinek (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, porleválasztó ciklon, garatelszívó berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása

- tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: esésgátlók, páragátló technológia, ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) beszerzése, létesítése vagy felújítása

- fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, mobil garat beszerzése

- síktárolók padozatának és oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje szendvicspanelre

- silók kupolaszigetelése

- telephelyenként egy előtároló felújítása

- silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása

- terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása, szenzorok (páratartalom-érzékelő gázkoncentráció-mérő stb.) telepítése.

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek (például: kezelőhelyiségek, szociális épületek) energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése:

- Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.

- Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek (például kezelőhelyiségek, szociális épületek) energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:

- A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés, vagyonvédelem eszközeinek beszerzése (elszámolható összköltség max. 15%-a)

Az üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák (támogatási összeg max. 50 millió Ft)

- Telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása

- Termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése

- Telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése

- Terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása

- Terménytároló létesítése – Kizárólag szárító vagy tisztító létesítésével együtt megvalósítható

- Előtároló létesítése – Kizárólag szárító vagy tisztító létesítésével együtt megvalósítható

 • Nem támogatható tevékenységek

- Erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése

- Használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése

 •  Kötelező vállalások:

Létszámtartás. Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt szinten tartja a bázislétszámot. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A vállalt létszámtartás be nem tartása a támogatás visszavonását és támogatási összeg teljes visszafizetését vonja maga után.

 • Egyéb:

 A bírálat pontozás alapján történik (A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek összpontszáma nem éri el a minimális 40 pontot, illetve az üzleti tervből a 60 pontból legalább 25 pontot).

Előleg igénylése: maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Felújítás, vagy bővítés tevékenységet tartalmazó projekt esetében a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg ez a projektelem.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Egyszeri elszámolás kivételével a támogatói okirat hatálybalépésétől számítottan 12 hónapon belül köteles kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolni.

A fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évre szól.

A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Komplett telepek kivitelezésére vagy technológia szállítására keresse kollégánkat:

Nyitrai István +36 30 9830315

© IntroWeb | 2022 - Weboldal készítés, SEO